HSP Therapie

Als je de gevoelens of energie van anderen oppikt, ben je hoogsensitief of hooggevoelig. Voor veel hoogsensitieve personen (HSPers) is het moeilijk om zichzelf te zijn. We hebben het gevoel dat ons leven een achtbaan is die nooit ophoudt. Hoe beslissen we wat we willen als bepaalde gevoelens telkens overheersen? 

Het is mij opgevallen dat de hooggevoeligheid van iemand een relatie heeft met veel traumatische ervaringen in zijn/haar leven. Als we nog ergens emotionele pijn hebben van opgedane ervaringen en we hebben die emotionele pijn niet verwerkt, dan reageren we op mensen die iets vergelijkbaars hebben meegemaakt of die signalen geven die ons herinneren aan onze eigen pijnlijke stukken. 

IMG_1417

Je denkt met je emotionele hersenen en dus vertaal je alles naar je emoties. Je bent dan meestal ook heel intuïtief en creatief.

Het gevolg is dat we ons vaak onprettig voelen in gezelschap omdat daar veel mensen zijn en die raken vanzelf een stukje van onze eigen pijn aan. Zo hoeft het leven niet te zijn. Als je je eigen pijn hebt losgelaten dan raakt de pijn van een ander je niet meer zo erg. De ander heeft het nog niet losgelaten en jij al wel. Dat maakt de pijn van een ander niet minder erg maar voor jou wel beter te accepteren, zonder dat je hierover een oordeel over hebt of medelijden bij voelt. 

Medelijden is een valkuil die vaak voorkomt. Met medelijden lossen we niets op, we maken het alleen maar erger. We nemen de pijn van een ander over en daarmee nemen we een deel van de oplossing weg. Met medelijden lossen we het probleem van de ander niet op, de ander kan zijn probleem niet volledig doorleven omdat wij pijn hebben overgenomen. De ander kan zijn probleem nu niet oplossen en wij hebben extra pijn erbij gekregen die we ook niet kunnen oplossen. 

Start met Stress Release, tril je spanning eruit!

web-format-stress-release_med_hr

Paperback Stress Release, de Snelste manier.

Gemakkelijk en snel te leren en toe te passen.

Veel zinvolle informatie

Duidelijke uitleg met foto's en illustraties

Voor iedereen fysiek toepasbaar

Het boek Stress Release, de snelste manier.

Word waarnemer en accepteer dat de ander en jezelf iets te leren hebben van het leven dat je leidt. Leven is ervaring opdoen. Ervaring in de wereld waarin je leeft, ervaringen van jezelf en van een ander. Niet alles wat ons overkomt hebben we zelf gecreëerd, niet alles hebben we over onszelf afgeroepen. Soms gebeurt ons iets omdat anderen verzuimd hebben om  iets te doen. Deel die ervaring en de wereld wordt weer wat wijzer.  

Een HSPer voelt vaak geen grens tussen zichzelf en de ander.

Begeleiding en therapie bij hoogsensitiviteit

Als hoogsensitief mens heb je begeleiding en hulp nodig in het leren omgaan met energie en gevoel. Door je gevoelssysteem schoon te maken van alle pijnlijke ervaringen, word je meer jezelf. Met de HSP therapie leer je je eigen leven onder de loep nemen en opruimen. Als je meer jezelf bent, heb je meer rust. Je ziet vanuit welk standpunt een ander leeft en je hebt er vrede mee, zelfs als je het oneens bent met de ander. Je krijgt meer rust, gaat meer accepteren in je leven, het worstelen met je gevoel en verstand is voorbij. Verstand en gevoel worden één.

Hoogsensitieve mensen hebben vaker een drukkend gevoel in de keel-, hart- en maagstreek.

De meeste druk komt van de zonnevlecht, die bevindt zich onder het borstbeen. Hier komt al het gevoel binnen. Je gevoel is niet verkeerd maar soms neem je energie of gevoelens van anderen over. Dat komt vaak voort uit angst. Dat doet pijn omdat je de pijn van de ander herkent. 

Oppikken van energie en gevoelens

Mensen die hoogsensitief zijn denken ze dat de angst en het verdriet van anderen oppakken. 

• Je vraagt bijvoorbeeld: “ Hoe gaat het met je?”. De ander zegt: “Goed hoor!”, maar jij voelt een steek in je maag. Is deze steek van jou of van de ander? En wat ga je nu zeggen? Of blijf je juist vriendelijk lachen als je voelt dat iemand verdriet heeft en toch zegt dat het goed gaat? Je bent zelf vaak niet eerlijk tegenover anderen. Niet omdat je dat wil maar omdat je veel spanning in jezelf hebt opgeslagen.

• Sommige mensen ervaren energie op rug, benen en schouders of rond het hoofd. Het voelt als koude plekken. Soms voel je steken alsof er naalden naar binnen schieten.

Door het contact met anderen kunnen we een misselijk gevoel ervaren. We gaan ons dan afsluiten voor het gevoel. De oplossing is heel simpel: laat het gevoel eruit. Dat hoef je niet persoonlijk te doen door tegen de ander te praten of te schreeuwen. Dat doet je tijdens de HSP therapie met behulp van de verbindingen die er zijn, in je eigen veilige ruimte. Je zal zien dat de methode die ik je leer zeer effectief is en het laat je zien dat we allemaal verbonden zijn met elkaar. In verbinding staan is juist heel positief. Het leert je dat je alles in de wereld kan veranderen door het te veranderen in jezelf. Eerst ga je oefenen op kleine schaal in je eigen omgeving, later kan je het ook gaan toepassen op een grotere schaal. Maar let wel op:

Alles wat je wenst voor een ander, komt weer terug bij jezelf. Dat is een wet. 

Actie geeft altijd Reactie. Wens dus dat het goed gaat met de ander en het gaat goed met jou. 

girl-3964270_1920

Afschermen en blokkeren

We proberen spiegels te visualiseren of rozen om ons heen die diep geworteld zijn. Het werkt tijdelijk. De ervaring leert dat het op lange termijn averechts werkt. We kunnen wel heel creatief worden met het verzinnen van muren en energie maar het doet helemaal niets. Ik heb van alles geprobeerd, het effect was altijd maar tijdelijk.

Door de energie te respecteren en een oplossing te vinden die bij de ander paste, stopte het. Zolang de ander geen passende oplossing heeft, ben jij degene die het mag oplossen. Help de ander dus aan de oplossing en jij bent ervan verlost. Je hoeft alleen de verbindingen die je belasten op te lossen. De andere verbindingen geven je energie. 

De oorzaak van hoogsensitief of hooggevoelig zijn

De oorzaak ligt meestal in het onvoldoende uitspreken van onze gevoelens. Soms is hierbij sprake van onderliggende traumatische ervaringen, waardoor het uitspreken of laten stromen van gevoelens voor ons wordt tegengehouden. Er ontbreekt ons het vertrouwen om de waargenomen gevoelens uit te spreken. In de beschermende omgeving van de praktijk komen de gevoelens sneller aan de oppervlakte en worden deze gevoelens geaccepteerd. In de HSP therapie leer ik je hoe je op een natuurlijke manier om kan gaan met je hoogsensitiviteit of je gevoelig zijn.