Als je ondernemend bent en je hebt een doel voor ogen dan ga je aan de slag, je gaat over op actie. In een aantal beroepen is het nodig dat je ondernemend bent, beroepen waar je het voortouw moet nemen, je verantwoordelijkheid draagt, je zelfstandig moet werken of beroepen waarin je veel moet regelen. Heb je moeite om tot actie over te gaan, heb je de energie niet om enthousiast te worden dan is de energie in je lichaam ergens geblokkeerd. We gaan op zoek naar die blokkades en ruimen ze op.

Voorbeeld ondernemend

Als projectleider of  (account)manager moet je ondernemend zijn, je moet nieuwe contacten leggen, projectleden opdrachten geven die in het kader van het project uitgevoerd moeten worden. Als directiesecretaresse moet je veel contacten leggen, afspraken maken etc. In een hulpverlenend beroep draag je veel verantwoordelijkheid voor hulpbehoevende mensen. Als brandweerman zal je ondernemend moeten zijn om bijvoorbeeld mensen uit een benarde positie te redden.