Psychisch

Psychisch

Op dat moment drukt er teveel gewicht op onze schouders. Als we het gewicht ervan afhalen, hebben we geen stress meer. Meestal is iets te zwaar omdat we een ander beeld van de wereld hebt dan het werkelijk is. Ons gevoel weet het meteen maar het verstand is sterker en blijft bij het verkeerde idee. Dit veroorzaakt stress en wanneer we op een later tijdstip met een schok achter de waarheid komen, kan dat een traumatische ervaring zijn. Wanneer deze ervaring niet ontladen wordt, kan dat de oorzaak zijn van een chronische ziekte. Geen enkele dokter kan ons genezen als we de stress niet ontladen. Gnosis therapie is gespecialiseerd in twee vlakken:
1. Het opheffen van verkeerde uitgangspunten en gedachten.
2. Het ontladen van de traumatische ervaring(en) op lichamelijk en emotioneel gebied.
Stress verdwijnt dan snel en wordt ook niet weer opgebouwd. De genezing volgt daarna vanzelf.

Trauma en stress ontladen op de snelste manier paperback

Paperback Stress Release, de Snelste manier.

Gemakkelijk en snel te leren en toe te passen.

Veel zinvolle informatie.

Duidelijke uitleg met foto's en illustraties.

Voor iedereen fysiek toepasbaar.

Het boek Stress Release, de snelste manier.

Het opheffen van verkeerde uitgangspunten

We hebben verschillende technieken ontwikkeld die elkaar aanvullen om de gedachten die we hebben, die we gebaseerd hebben op de verkeerde uitganspunten, op te heffen.
De stress die we hebben opgedaan door deze niet reële verwachtingen, kunnen we ontladen met StressRelease. Stress verdwijnt dan snel uit je lichaam en je bouwt het niet snel weer op.
De genezing volgt dan feitelijk vanzelf.

We ontwikkelen niet dezelfde ziekte of klacht onder dezelfde traumatische omstandigheden. Dat komt omdat iedereen de situatie anders ervaart. Ons verleden en onze gedachten over de situatie bepalen hoe we de omstandigheden oppakken.
Twee mensen zien bijvoorbeeld een ongeluk. De één denkt: „Hoe had ik dat kunnen voorkomen? "(We voelen ons verantwoordelijke voor het ongeluk, machteloos over het heden, we krijgen daar spierpijn van). Iemand anders denkt: „Hoe moet ik nu alleen verder?” (we voelen ons alleen staan, machteloos over de toekomst, we krijgen daar gewrichtspijn van).

Als we ons lang verantwoordelijk en machteloos voelen worden we ziek zodra de situatie oplost. In de tijd dat we ons machteloos voelen, ontstaan er angsten en andere lichamelijke klachten. Welke klachten we ontwikkelen hangt helemaal af van hoe we de machteloosheid hebben ervaren. Voelden we ons niet sterk genoeg, dan zullen we gewrichtsklachten ontwikkelen maar voelden we het als een niet te verteren situatie dan zullen we problemen in onze darmen ontwikkelen.

Klachten

Het gnosis kompas van genezing

De achtergrond

Conflicten/ traumatische ervaringen die we oplopen in onze kindertijd leiden tot de vorming van ons karakter. Sommige mensen laten alles over zich heen komen en anderen worden steeds actiever, gaan steeds meer vechten als het niet goed gaat. Door de jaren heen gaat zich de manier waarop we situaties aanpakken steeds verder verfijnen. Als een bepaalde aanpak in het verleden goed voor ons heeft gewerkt, zullen we die steeds opnieuw gebruiken met misschien wat kleine aanpassingen. Vaak kosten deze methodes ons veel energie. Zolang we nog jong zijn of veel energie hebben is dat geen probleem. Het probleem ontstaat pas als onze energie niet meer ontoereikend is.

We merken dat onze energie minder wordt zodra we ongeveer dertig jaar oud zijn en alles wat lastiger gaat. Er komen meer verplichtingen op ons af en die vragen allemaal energie. Het onbezorgde karakter van ons leven is voorbij. Nu beginnen onze conflicten en onverwerkte gevoelens ook door te werken. Het leven gaat ineens niet meer zo makkelijk. We proberen zoveel mogelijk door te zetten en onvolkomenheden te compenseren. Dit leidt meestal tot nog meer vermoeidheid. Uiteindelijk zal een deel van ons lichaam of onze geest gaan protesteren en ons duidelijk maken dat het nu echt op is. Ons lichaam kan wel een tijdje harder werken maar op den duur gaat het echt niet meer.

Hoe conflicten tot ziektes leiden op lichamelijk of psychisch vlak is bekend. Je vindt de oplossing in het kijken naar de klachten en proberen te herleiden waarom je juist die klacht hebt. De klacht wijst altijd naar het onderliggende conflict. De natuur heeft het heel mooi gemaakt. Daar waar je te veel energie in steekt, wanneer iets niet vanzelf gaat, daar zit een conflict. Dat conflict leidt vanzelf tot de klacht. Dat komt omdat je daar al eens een oplossing voor had gevonden, maar deze klopte niet helemaal. Om het toch te laten functioneren stop je er extra energie in, maar dit breekt je uiteindelijk op en kun je ziek worden.  ‍‍

De hoofdoorzaak van klachten

In onze maatschappij is het niet geaccepteerd om (in het openbaar) te huilen als je verdriet hebt en verdriet moet ook snel weer over zijn. We weten er gewoon geen raad mee als iemand huilt of verdrietig is. Het gevolg is dat we niet van elkaar leren hoe we met deze emoties om kunnen gaan. We kopiëren het gedrag van elkaar. Uiteindelijk lopen we met steeds dieper liggende blokkades rond waar geen arts of psycholoog iets aan kan doen  De emotie moet eruit om de onderliggende oorzaak bloot te leggen. We zijn niet dom en we hebben geen hulp nodig om te denken, dat kunnen wij mensen heel erg goed. Veel therapievormen zijn dan ook feitelijk lessen filosofie, maar ik ken geen filosoof die iets heeft genezen. Alleen maar praten en het idee dat je anders moet denken is zinloos. Het maakt het alleen maar erger. We hebben hulp nodig om de oorzaak weg te nemen, om de situatie aan te kunnen pakken. Dat is het enige dat gaat werken. Genezen doe je daarna vanzelf.

De oplossing

Met Gnosis Therapie los je de conflicten op een natuurlijke manier op. Ik help je te voelen waar je blokkering zit en ik ruim dit samen met je op. Na het opheffen van je blokkade voel je meer energie en meer ruimte in je lichaam. Je kunt de wereld weer een beetje beter aan. De dagen na de therapiesessie zul je meer emoties uiten en loslaten. De technieken die je leert om dit veilig te laten gebeuren, brengen je dichter bij jezelf. Deze kun je altijd thuis toepassen. De omgeving merkt al snel dat je je niet meer in de hoek laat zetten. Je wordt weer sterk en je helpt anderen ook nog eens om meer respect te hebben voor jouw gevoel en voor het gevoel van zichzelf.

Een onderzoek gedaan in Finland onder 700 personen heeft vastgesteld dat de emotie onder vrijwel alle mensen op dezelfde plek wordt gevoeld.

In de Gnosis Therapie ga je hier mee werken en je blokkeringen opheffen. Als de emotie blijft steken dan blijft de energie in de zenuwbanen ook steken. Dit voel je als je aan een situatie denkt. We gaan hier dus heel gedetailleerd mee werken om zodoende de ervaringen die vast zijn gaan zitten snel weer los te maken. Daarnaast gaan we de stress die je lichaam heeft vastgehouden ontladen op zes niveaus:

1. Lichamelijk. Je gaat trillen. Net zoals een dier dat doet nadat het is ontsnapt aan de roofdieren.
Start met Stress Release, tril je spanning eruit!
2. Geestelijk.
Je krijgt les in hoe werken trauma’s en ziekte en genezing.
3. Psychisch. Je gaat elke angst omzetten in boosheid en later verdriet.
4. Spiritueel. Begrip en inzicht en wijsheid aanbrengen in je leven.
5. Somatisch. De spanning in je zenuwen trek je zelf eruit en je herstelt je eigen kracht.
6. Actie. Als je niet anders gaat doen dan je voorheen deed, dan blijf je ziek.

Ziektes en klachten die al jaren spelen

Heb je al jaren een ziekte of klacht, dan wordt het echt tijd om er iets aan te gaan doen. Het is chronisch geworden!

De ziekte overkomt ons want we zien niet wat de oorzaak/de kern is van onze klacht. Ook nu is Gnosis Therapie de aangewezen weg voor je. De reguliere geneeskunde kan je wel verlichting bieden/ de symptomen bestrijden, maar genezen blijkt vaak niet mogelijk te zijn. Het zelfgenezend vermogen van je eigenlichaam is veel groter dan de medicijn industrie. Elke stof die je zelf maakt om je beter te maken is precies op jezelf afgestemd, geen enkele fabriek kan dit zo nauwkeurig.